Τελειοποίηση Ρύθμισης Πλευστότητας / Peak Performance Buoyancy (ελάχιστη διάρκεια προγράμματος 1 ημέρα - 2 Καταδύσεις): Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ειδικότητας Τελειοποίησης Ρύθμισης Πλευστότητας, θα χρησιμοποιήσετε θα μάθετε τις Βασικές Οδηγίες για το Βάρος της PADI για να προσδιορίσετε τη σωστή ποσότητα βαρών που χρειάζεστε.

read more

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  1 ημέρα- εκπαίδευση  στην αίθουσα. (6ώρες)

Ηλικία: από 10 ετών

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  2 ημέρα - 4 Καταδύσεις. (24 ώρες)

Ηλικία: από 15 ετών

Στη ειδικότητα Νυχτερινή Κατάδυση / Night Diver θα μάθετε προγραμματισμό, οργάνωση, διαδικασίες, τεχνικές και πιθανούς κινδύνους της νυχτερινής κατάδυσης. Επίσης, θα μάθετε πως να ελέγχετε την πλευστότητά σας, να πλοηγείστε και να επικοινωνείτε τη νύχτα. Καθώς αρκετά από τα φυτά και τα ζώα που θα δείτε είναι διαφορετικά, θα μάθετε τη νυχτερινή υδρόβια ζωή.

read more

Ως μέρος του προγράμματος Ειδικότητας Κατάδυσης από Σκάφος θα μάθετε σχετικά με τα ακόλουθα: προγραμματισμός κατάδυσης από σκάφος, οργάνωση, διαδικασίες, τεχνικές, προβλήματα και κίνδυνοι. Τους σωστούς κανόνες συμπεριφοράς σε καταδυτικό σκάφος, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εξοπλισμού και της επικοινωνίας, συνηθισμένη ορολογία σε σκάφος, ειδικοί και τοπικοί καταδυτικοί νόμοι.

read more