ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - Peak Performance Buoyancy

Τελειοποίηση Ρύθμισης Πλευστότητας / Peak Performance Buoyancy (ελάχιστη διάρκεια προγράμματος 1 ημέρα - 2 Καταδύσεις): Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ειδικότητας Τελειοποίησης Ρύθμισης Πλευστότητας, θα χρησιμοποιήσετε θα μάθετε τις Βασικές Οδηγίες για το Βάρος της PADI για να προσδιορίσετε τη σωστή ποσότητα βαρών που χρειάζεστε.

Στη συνέχεια θα εξασκηθείτε στις βασικές αρχές για την τελειοποίηση ρύθμισης πλευστότητας κατά τη διάρκεια δύο καταδύσεων στην ανοικτή θάλασσα, συμπεριλαμβάνοντας τεχνικές ελέγχου πλευστότητας, ακριβής ρύθμιση πλευστότητας υποβρυχίως, διανομή και τοποθέτηση βαρών, υδροδυναμικής θέσης και νοερής αναπαράστασης.

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  1ημέρες- 2 Καταδύσεις. (5 ώρες)
Ηλικία: από 10 ετών