ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ - Night diving specialty

Στη ειδικότητα Νυχτερινή Κατάδυση / Night Diver θα μάθετε προγραμματισμό, οργάνωση, διαδικασίες, τεχνικές και πιθανούς κινδύνους της νυχτερινής κατάδυσης. Επίσης, θα μάθετε πως να ελέγχετε την πλευστότητά σας, να πλοηγείστε και να επικοινωνείτε τη νύχτα. Καθώς αρκετά από τα φυτά και τα ζώα που θα δείτε είναι διαφορετικά, θα μάθετε τη νυχτερινή υδρόβια ζωή.

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  2 ημέρες- 3 Καταδύσεις. (12 ώρες)
Ηλικία: από 12 ετών