ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Equipment Specialist

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  1 ημέρα- εκπαίδευση  στην αίθουσα. (6ώρες)

Ηλικία: από 10 ετών