ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ - Deep Diving Specialty

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  2 ημέρα - 4 Καταδύσεις. (24 ώρες)

Ηλικία: από 15 ετών