ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ - Boat Diving Specialty

Ως μέρος του προγράμματος Ειδικότητας Κατάδυσης από Σκάφος θα μάθετε σχετικά με τα ακόλουθα: προγραμματισμός κατάδυσης από σκάφος, οργάνωση, διαδικασίες, τεχνικές, προβλήματα και κίνδυνοι. Τους σωστούς κανόνες συμπεριφοράς σε καταδυτικό σκάφος, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εξοπλισμού και της επικοινωνίας, συνηθισμένη ορολογία σε σκάφος, ειδικοί και τοπικοί καταδυτικοί νόμοι.

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  1 ημέρα - 2 Καταδύσεις. (12 ώρες)
Ηλικία: από 10 ετών