ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΔΥΤΗΣ - SCUBA DIVER

Αν θέλετε να γίνετε διπλωματούχος δύτης και δεν έχετε πολύ χρόνο να διαθέσετε, τότε το δίπλωμα Padi Scuba Diver είναι το κατάλληλο για εσάς. Το δίπλωμα αυτό χρειάζεται λιγότερο χρόνο, καλύπτοντας μέρος του προγράμματος ΟPEN WATER DIVER.


Η διάρκεια της θεωρίας είναι περίπου 4 ώρες και ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες (παράλληλα με τις καταδύσεις). H πρακτική ολοκληρώνεται σε 5 καταδύσεις (από ένα αρχικό βάθος 1.5 μέτρου έως 12 m)
Με το PADI SCUBA DIVER έχετε την δυνατότητα να καταδύεστε έως τα 12 μέτρα πάντα με συνοδεία Divemaster και άνω. Και μπορείτε πάντα να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε αργότερα την εκπαίδευση για το ΟPEN WATER DIVER.
Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 10 έτη
Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος 1 ημέρες-πισινα+2 καταδυσεις