ΔΥΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - Open Water Diver

Μέσα από το πρόγραμμα "Δύτης ανοικτής θάλασσας", θα μάθετε τη βασική θεωρία για την αυτόνομη κατάδυση, μαζί με τον καταδυτικό εξοπλισμό και τεχνικές κατάδυσης. Κερδίζετε αυτή τη διαβάθμιση με την ολοκλήρωση πέντε καταδύσεων σε περιορισμένα νερά, συνεδρίες ανάπτυξης γνώσεων και πραγματοποιώντας τέσσερις καταδύσεις ανοικτής θάλασσας.

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 10 έτη
Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος 4-5 ημέρες,πισινα+4 καταδύσεις